Islamski mislioci

Islamski mislioci

Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor: 

Pitanje: Da li je ispravno da neke ljude nije dozvoljeno nazivati “Islâmskim misliocima”, jer se Islâm ne zasniva na razmišljanju nego na slijeđenju vjere?

Odgovor: Da. Islâm nije rezultat mislî i mišljenja. Islâm je zasnovan na objavi koja je objavljena poslaniku صلى الله عليه وسلم. Islâm nije način razmišljanja niti rezultat mislî. Za njih se kaže da su “Fuqahâ'” a ne “mislioci”, pod uslovom da su kvalifikovani za Fiqh i učenjaci. Propisi se na zasnivaju na razmišljanjima, nego na razumijevanju dokaza iz Qur’âna i Sunnah.