Islamski bonton pri traženju znanja i postavljanju pitanja

Govornik: Šajkh Sulajmân bin Salîmillâh ar-Ruhajlî

Izvor:

 

Pitanje: Objasnite nam razliku između džinna i Šajtâna i Iblîsa.

Odgovor: Da li će ti naškoditi ako to ne budeš znao? Da li će ti naškoditi ako to ne budeš znao – i na koji je način od koristi tvojoj vjeri i tvojim djelima ako to znaš?

U osnove (traženja) znanja kod Selefa spada da čovjek pita o onome što mu je od koristi – a da iz radoznalosti ne pita o znanju koje ne doprinosi îmânu niti djelima.

Prenosi se da Imâm Mâlik رَحِمَهُ اللهُ jednom prilikom nije odgovorio čovjeku nakon što mu je postavio pitanje, dok je drugome odgovorio. Prvi ga je ponovo upitao, a Imâm Mâlik mu ponovo nije odgovorio. Čovjek mu je tada rekao:

“Abû `Abdillâh! Zašto mi ne odgovoriš? Zašto drugima odgovaraš a meni ne?”

Imâm Mâlik mu je rekao:

“Odgovorit ću ti kada me upitaš o nečemu što će ti biti od koristi.”

Meni je poznat odgovor na postavljeno pitanje, ali smatram da u lijepo ponašanje i podučavanje spada da ne odgovorim na njega – da bih naučio brata koji je postavio pitanje kao i one koji slušaju da pitaju o onome što će im biti od koristi.

Ja dolazim iz Madîne; predajem na islâmskome univerzitetu i u Džamiji Allâhovoga poslanika صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم – a sada sam ovdje s tobom; pa pitaj me o onome što će ti biti od koristi. Zašto me pitaš o onome što ti neće povećati îmân – niti naškoditi tvome îmânu i tvojim djelima ukoliko to ne budeš znao?

Na ovaj se način trebamo ponašati, jer to spada u ponašanje pravednih Selefa رِضْوَانُ اللهِ عَلَيْهِم – a Allâh zna bolje.