Islamske izložbe sa slikama, ilahijama, predstavama i filmovima

Govornik: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (umro 1420)

Izvor:

 

Pitanje: Koji je propis za organizovanje islamskih izložbi koje sadrže slike, video filmove sa predavanjima i drugim, takozvane islamske ilahije, takozvane islamske predstave i drugo? Odgovor je poznat, ali ga mi želimo čuti od tebe. On takođe pita o manifestacijama u vezi sa rođendanom Allâhovoga poslanika صلى الله عليه وسلّم i početkom Ramadhâna.

Odgovor: Moj odgovor glasi ovako; to je Ikhwânijjah a ne Salafijjah.