Islamske banke?

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

 

Pitanje: Da li je tačno da danas postoje banke koje su islamske i koje nisu, i da je svo poslovanje sa bankama koje su islamske dozvoljeno?

Odgovor: Tako kažu, ali ih mi nismo vidjeli. Nismo vidjeli islamske banke. Po svemu sudeći, to su obične banke koje samo nazivaju islamskim. Ime međutim ne mijenja činjenično stanje.