ISIS su šajtânova grupa

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

ISIS i njima slični, svi koji su skrenuli sa pravoga puta, šajtânova su grupa; ili su Khawâridž ili drugi pozivači na zabludu – a jedino se mogu osujetiti korisnim znanjem. Oni spadaju u one o kojima je Allâh rekao:

جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ

“bori se protiv nevjernika i licemjera” (9:73, 66:9)

Oni spadaju u licemjere, jer ispoljavaju islâm i praktikuju neke vjerske rituale, ali pozivaju na zabludu – i ne mogu se osujetiti bez korisnoga znanja i pobijanja njihovih sumnji i neistina.