Isbâl male djece

Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

Pitanje: Da li je dječaku koji je mlađi od šest godina dozvoljeno nositi pantalone ispod članaka?

Odgovor: Ne. Isbâl nije dozvoljen. Dijete treba odgajati ravnajući se prema Sunnetu. Ne treba mu dozvoljavati da nosi Isbâl.