Inhalator za astmu tokom Ramadhâna

Autor: Imâm Muhammad bin Sâlih bin `Uthajmîn

Izvor: Fatâwâ `Ulamâ’ al-Balad al-Harâm, strana 297

Pitanje: U nekim apotekama postoje inhalatori koje koriste neki astmatičari. Da li je postaču dozvoljeno da ih koristi tokom dana u Ramadhânu?

Odgovor: Postaču je dozvoljeno da koristi inhalator, bilo to u Ramadhânu ili van njega. Sadržaj inhalatora ne ulazi u stomak. On dolazi do bronhija (disajnih cijevi), koje širi. Nakon toga čovjek ponovo može normalno da diše. To se dakle ne može uporediti sa jelom ili pićem, ili jelom i pićem koje završava u stomaku.

Opšte je poznato da je post važeći i ispravan sve dok ne postoji dokaz iz Qur’âna, Sunneta, saglasnosti ili ispravne analogije koji ukazuje na to da nije.