Imućna žena je umrla a nije obavila Hadždž

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

Pitanje: Moja sestra je umrla kada joj je bilo trideset i pet godina. Iza nje je ostalo novca, a ona nije obavila Hadždž. Trebamo li tim novcem obaviti Hadždž?

Odgovor: Da; ukoliko ona nije obavila obavezni Hadždž, od onoga što je ostalo iza nje treba uzeti onoliko koliko je potrebno da se za nju obavi Hadždž – jer je to njen dug prema Allâhu عَزَّ وَ جَلَّ.