Îmân nije samo potvrđivanje

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

Pitanje: Imao sam opsesivne misli o Îmânu. Kada sam upitao jednoga studenta o značenju Îmâna, on mi je rekao:

“To je definitivno potvrđivanje Šerijata koji je objavljen Muhammadu صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم“.

Da li je njegov govor ispravan?

Odgovor: To je govor Murdži’ah. Îmân je govor jezikom, vjerovanje srcem i djelo tjelesnim udovima. To je vjerovanje Ahl-us-Sunnah wal-Džamâ`ah. Ne radi se dakle samo o potvrđivanju.