Imâmovo čekanje pristiglih klanjača na Rukû`

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

Pitanje: Da li je propisano da imâm na Rukû` sačeka one koji ulaze u masdžid – da bi se priključili namazu?

Odgovor: Da. Allâhov poslanik  nije podizao glavu sa Rukû`-a dok koraci pristiglih ne bi utihnuli. Čekao je dakle one koji su ulazili.