Imâm se vratio na prvi Tašahhud nakon što je greškom ustao na treći rekat

Govornik: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (umro 1420)

Izvor:

 

Pitanje: Imâm je zaboravio sjesti na Tašahhud na drugom rekatu i ustao je, pa se nakon Tasbîha klanjača vratio i sjeo na Tašahhud. Šta je dužan učiniti?

Odgovor: Jedino je dužan učiniti Sudžûd as-Sahû. Ne postoji dokaz da mu je namaz nevažeći. Učinio je grešku i zaboravio. Ne smije se međutim vraćati na Tašahhud ukoliko ga zaboravi i ustane, nego treba učiniti Sudžûd as-Sahû. A ukoliko ga podsjete prije nego što ustane, vratit će se na Tašahhud i ne treba učiniti Sudžûd as-Sahû.

Dvije mogućnosti iz pitanja su: ili su pogriješili ljudi koje je imâm predvodio u namazu – ili je pogriješio imâm. Da su oni međutim bili učeni, ostavili bi ga nakon što je ustao. Ali kako da ljudi budu učeni kad to nisu ni imâmi koje slijede? Ili su dakle pogriješili ljudi, ili je pogriješio imâm, ali je greška u svakom slučaju učinjena. Trebao je nastaviti, ali se vratio i još jednom pogriješio. On podsjeća na osobu koja je učinila više grešaka u namazu; pa mora li on učiniti Sudžûd as-Sahû za svaku grešku? Ne, nego će učiniti jedan Sudžûd as-Sahû za sve greške. Greške vezane za stubove namaza se međutim moraju nadoknaditi i za njih nije dovoljno učiniti Sudžûd as-Sahû.