Imâm naređuje džematu prije namaza da klanjaju oproštajni namaz

Govornik: Imâm Muhammad bin Sâlih bin `Uthajmîn

Izvor:

Pitanje: Kada je vrijeme namaza, neki imâmi pogledaju Saff i kažu:

“Klanjajte oproštajni namaz.”

Da li je prenešeno da je Allâhov poslanik صلى الله عليه وسلّم to govorio kada bi poravnavao saffove i da nam je propisao da to govorimo?

Odgovor: Nije prenešeno od Allâhovoga poslanika صلى الله عليه وسلّم da je govorio ljudima:

“Klanjajte oproštajni namaz.”

Naređivao im je međutim da poravnaju saffove i objasnio im da to spada u usavršavanje namaza. Što se međutim tiče fraze “Klanjajte oproštajni namaz”, to od Allâhovoga poslanika صلى الله عليه وسلّم nije prenešeno.

Neki učenjaci su međutim rekli da čovjek treba upotpuniti svoj namaz kao da mu je zadnji namaz koji klanja. Onaj ko obavlja namaz na taj način će upotpuniti namaz – jer ne zna da li će imati priliku da ponovo klanja.

Ono što ovaj imâm govori je međutim novotarija i savjetujemo mu da to više ne govori.