Imâm je zaboravio zadnju sadždu na zadnjem rekatu

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:Pitanje: Naš imâm je zaboravio zadnju sadždu na četvrtom rekatu. Nakon što je predao salâm, džamâ`ah u džamiji ga je obavijestio o tome, a on je odmah učinio sadždu – ali nije sjedio između dvije sadžde. Koji je propis za to?

Odgovor: On već sjedi. Oni mu to govore dok sjedi. On dakle treba učiniti drugu sadždu i predati salâm – te nakon toga učiniti Sudžûd as-Sahû.