Imâm je zaboravio prvi Tašahhud a zatim je ostao na sjedenju nakon trećeg rekata

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

Pitanje: Imâm je predvodio Ikindiju i ustao je na treći rekat a nije sjeo na prvi Tašahhud. Iako ga je džamâ`ah podsjetio na to, on ipak nije sjeo. Umjesto toga je sjeo na prvi Tašahhud nakon trećeg rekata. Iako ga je džamâ`ah podsjetio, on nije ustao. Zatim je sjeo na zadnji Tašahhud nakon četvrtog rekata. Šta smo dužni učiniti i treba li slijediti imâma ukoliko zasigurno griješi?

Odgovor: Ukoliko ustane na treći rekat i ne sjedne ni nakon upozorenja, i vi trebate ustati i ravnati se prema imâmu. Ukoliko se prvi Tašahhud zaboravi, to se nadoknađuje sa Sudžûd as-Sahû. On međutim ne treba ostati na sjedenju nakon trećeg rekata zato što to nije učinio nakon drugog rekata. Nije dozvoljeno sjedenje na trećem rekatu, jer je to dodatak na namaz. To dakle nije dozvoljeno.

Ovo je učinjeno iz neznanja, pa je namaz na osnovu toga إِنْْ شَاءَ اللهُ ispravan. Treba ga međutim obavijestiti da treba nastaviti sa namazom ukoliko zaboravi sjesti na prvi Tašahhud i učiniti Sudžûd as-Sahû prije predavanja Salâma. To je dovoljno, a sva hvala pripada Allâhu.