Imâm je klanjao pet rekata Jacije

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

 

Pitanje: Klanjali smo Jaciju iza imâma koji se podigao na peti rekat. Uzalud smo ga podsjećali. Neki klanjači su ustali sa njim, dok su ostali nastavili da sjede i čekali da sa njim predaju Salâm. Da li je namaz onih koji su ustali sa njim ispravan?

Odgovor: Namaz onih koji su ustali sa njim a znali su da je to bio peti rekat je neispravan. Što se međutim tiče onih koji su ustali sa njim a nisu to znali, njihov namaz je ispravan.