Imâm često pravi greške tokom Teravije

Govornik: `Allâmah `Abdullâh bin `Abdir-Rahmân al-Ghudajjân

Izvor: 

 

Pitanje: U našem masdžidu imâm često pravi greške kada predvodi Teraviju. Šta treba učiniti u ovoj situaciji?

Odgovor: Ukoliko greške koje on pravi mijenjaju značenje, u tome slučaju nije ispravno da on bude imâm – i stoga trebate naći imâma koji ne pravi takve vrste grešaka kada predvodi namaz.

Ukoliko međutim nema niko drugi ko bi mogao predvoditi namaz a taj imâm je usavršio neke dijelove Qur’âna, kao na primjer zadnji dio, neka na namazima uči onê sûre koje je usavršio. To je odgovor na ovo pitanje.