Imâm Ahmad odgovara na petnaest pitanja o Ramadhânu

Imâm Ahmad odgovara na petnaest pitanja o Ramadhânu

Autor: Ishâq bin Mansûr al-Kawsadž

Izvor: Masâ’il-ul-Imâm Ahmad bin Hanbal wa Ishâq bin Râhûjah (1/285-291)

1 – Šta ti smatraš o čovjeku koji se tokom Ramadhâna vrati sa puta kući svojoj ženi? On nije postio tokom (tog) dana, a to nije ni (njegova) žena zbog menstruacije.

On je rekao:

“Mislim da ne bi trebao imati seksualni odnos sa njom. Treba se kloniti toga ako se vratio kući sa puta.”

Ishâq je rekao isto što i Ahmad i dodao:

“On se međutim nije dužan otkupiti ukoliko bi to učinio tokom dana.”

2 – Šta ti smatraš o čovjeku koji je imao seksualni odnos sa svojom ženom tokom vremena kada je napaštao propušteni dan Ramadhâna?

On je rekao:

“Nije se dužan otkupiti. Otkup je zbog svetosti Ramadhâna.”

Ishâq je rekao isto.

3 – Pitao sam o osobi koja jede i pije tokom Ramadhâna.

On je rekao:

“Nije se dužan otkupiti.”

Zašto to ne smatraš istim kao i seksualni odnos?

On je rekao:

“Zar bih trebao smatrati? Ne postoji hadîth koji to spominje. Kako ću ja zadužiti otkupom za jelo i piće kad je poslanik صلى الله عليه وسلم samo zadužio otkupom za seksualni odnos? Iako su sve to grijesi, seksualni odnos nije sličan jelu i piću. Zbog seksualnoga odnosa osoba može biti kamenovana i on zahtijeva kupanje. Ništa od toga nije slično jelu i piću.”

4 – Smije li postač ući u kupaonicu?

On je rekao:

“Da, ako ga nije strah slabosti.”

Ishâq je rekao isto.

5 – Ahmad bin Hanbal je rekao:

“Preferiram da se ne posti tokom putovanja.”

Ishâq je rekao isto.

6 – Smije li postač upotrebljavati Kuhl?

On je rekao:

“Ja ga izbjegavam sve dok se može osjetiti njegov okus u grlu.”

Ishâq je rekao isto i dodao:

“Rijetkost je da osoba to izbjegne. Ulazi u glavu.”

7 – Da li je jednome čovjeku dozvoljeno da svjedoči da je vidio mlađak Ramadhâna ili Šawwâla?

On je rekao:

“Ne, nije za Šawwâl. Samo je dozvoljeno za Ramadhân.”

8 – Šta ti smatraš o osobi koja je umrla tokom vremena u kojem je bio dužan postiti mjesec dana?

“Ukoliko se radi o propuštenim danima posta, njegovi staratelji trebaju darovati hranu za njega. Ako se radi o postu za kojeg se zakleo da će postiti, njegovi staratelji trebaju napostiti te dane.”

Ishâq je rekao isto.

9 – Šta ti smatraš o osobi koja posti tokom putovanja, a zatim se vrati svojoj ženi i ima sa njom seksualni odnos?

On je rekao:

“Ne sviđa mi se da on prekida post. On treba napostiti taj dan, a ukoliko je imao seksualni odnos sa svojom ženom – takođe se treba otkupiti.”

10 – Kada putnik može prekinuti post?

On je rekao:

“Kada napusti svoje mjesto.”

11 – Da li prvo treba prekinuti post ili klanjati Akšam?

On je rekao:

“Preporučeno je požuriti sa prekidanjem posta. Druga je međutim stvar ako je osoba zauzeta ili ima neku potrebu.”

Ishâq je rekao:

“Ne, on treba nastojati da prekine post prije namaza.”

12 – Šta ti misliš o tome da se dobrovoljno posti svaki drugi dan?

“Ako je on to u stanju, to se smatra najboljim postom.”

Ishâq je rekao isto.

13 – Da li je dan `šûrâ’ deveti ili deseti Muharram?

On je rekao:

“Treba postiti oba dana.”

Ishâq je rekao isto i dodao:

“To je zbog toga da bismo se razlikovali od jevreja. Oni poste samo jedan dan.”

14 – Šta ti smatraš o osobi koja izgubi svijest tokom Ramadhâna?

On je rekao:

“Ako izgubi svijest prvi dan nakon zore, ima nagradu za taj dan. Druge dane međutim treba napostiti.

15 – Imâm Ahmad رضي الله عنه je rekao:

“Obavezno je nanijetiti post svake noći u Ramadhânu.”