Ima li nagradu džemata onaj ko se priključi na zadnji Tašahhud?

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

Pitanje: Da li je onaj ko se priključi imâmu na zadnjem Tašahhudu stigao na nagradu obavljanja namaza u džematu?

Odgovor: Ne, nagradu obavljanja namaza u džematu postiže jedino onaj ko stigne na cijeli rekat. Ukoliko se međutim priključi na zadnjem Tašahhudu, ima nagradu za slijeđenje imâma, a nema nagradu obavljanja namaza u džematu – jer ga je propustio.