Ima li Lajlat-ul-Qadr karakteristike?

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

Pitanje: Ima li Lajlat-ul-Qadr karakteristike?

Odgovor: Kada bi imala karakteristike – ne bi bila skrivena ljudima. Allâh جَلَّ وَ عَلََا ju je sakrio. Neki ljudi međutim spominju karakteristike na osnovu Idžtihâda koji nije podržan dokazima.

Lajlat-ul-Qadr je skrivena. Ono što se o njoj zna je isključivo zasnovano na Šerijatskim dokazima. Šarî`ah nije objasnio Lajlat-ul-Qadr, da bismo redovno činili `ibâdet tokom svih noći Ramadhâna – a posebno u zadnjih deset blagoslovljenih noći.