Ima li čovjek nagradu cijele noći ako klanja Teraviju samo iza prvog imâma?

Govornik: Imâm Muhammad bin Sâlih bin `Uthajmîn (umro 1421)

Izvor:

 

Pitanje: U nekim džamijama, kao što je Sveta Džamija u Makki, klanja se dvadeset rekata (Teravije); dva imâma klanjaju po deset rekata. Ukoliko klanjam deset rekata sa prvim imâmom a zatim odem, imam li nagradu kao da sam klanjao cijelu noć – ili moram klanjati sve rekate?

Odgovor: Moraš klanjati sve rekate, jer je drugi imâm zamjenik prvog. Dokaz za to je da drugi imâm klanja Witr. Prvi imâm dakle nije dovršio namaz, nego je ustupio mjesto drugom da dovrši namaz.