Ilustrovani Tafsîr Qur’âna sa svrhom olakšavanja

Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

Pitanje: Da li je dozvoljeno kao objašnjenje imati slike opne i niti datuline košpice ispod âjetâ koji ih spominju – da bi na taj način olakšali razumijevanje i objasnili značenje laicima?

Odgovor: Ne, ilustrovani Tafsîr Qur’âna nije dozvoljen. To nije dozvoljeno. Ljudi znaju značenje – a sva hvala pripada Allâhu. Oni nisu glupi i znaju o čemu se radi ukoliko im to objasniš. U protivnome će početi da se igraju sa Tafsîrom Qur’âna, a primjer toga je Tafsîr Tantâwîja Džawharî. Pun je slika, a oni tvrde da pojašnjava stvari. To je pogrešno i nije dozvoljeno.