Ilahije su karakteristika Hizbijjûn!

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

Pitanje: Željeli bismo vaš savjet u ovome vremenu – u kojem je omladina koja je privržena vjeri ravnodušna po pitanju ilahija, fotografija i pozorišnih predstava mladih na javnim programima.

Odgovor: Sve su to novotarije koje nemaju osnovu u vjeri. Ilahije su vrsta pjesme i zabave po kojima se prepoznaju Hizbijjûn. Glasno i jasno kažem: One su karakteristika Hizbijjûn! One nisu karakteristika Ahl-us-Sunnah. Ili su karakteristika Sûfijjah; oni ih koriste kao sredstvo za `ibâdah. Allâh nas je zadužio da Ga obožavamo Qur’ânom, da razmišljamo o Qur’ânu i da slušamo Qur’ân. To je put ka onome što je ispravno i uspjehu; ne postoji ništa što nas približava Allâhu a da nam to moćni i plemeniti Qur’ân nije pojasnio. Kako to možemo ostaviti zbog ilahija, Twittera i ovih stvari?

Nema sumnje da je ovo društvo sve što je muslimanima ostalo. U njemu je Qiblah muslimana, časna Ka`bah, Sveta Džamija i Džamija Allâhovoga poslanika صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم. Ova zemlja se mora isticati tim manhadžom i biti uzor i primjer cijelome islamskome svijetu. Muslimani se moraju čuvati ovih stvari, tako da ne upadnu u njih. One utiču na njihove mlade, žene i neuke.