Ikindija se ne smije spajati sa Džumom

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

 

Pitanje: Da li je putniku dozvoljeno klanjati Džumu u obliku Podne namaza?

Odgovor: Ukoliko je prisutan Džumi sa muslimanima, klanjaće Džumu – a ne Podne.

Pitanje: Ukoliko putnik klanja Džumu sa muslimanima, smije li spojiti Džumu sa Ikindijom?

Odgovor: Ne, ne smije je spojiti sa Ikindijom, jer to nisu iste vrste namaza. Nije ni prenešeno od Selefa da su spajali Ikindiju sa Džumom. Tražili smo, ali ništa nismo našli. Proteklih decenija izdata je fetva sa potpisom Šajkha Ibn Bâza da nije dozvoljeno spajati Ikindiju sa Džumom.