Ihjâ’ at-Turâth i `Abdur-Rahmân `Abdul-Khâliq su Hizbijjûn

Ihjâ’ at-Turâth i  `Abdur-Rahmân `Abdul-Khâliq su Hizbijjûn

Govornik: `Allâmah Muqbil bin Hâdî al-Wâdi`î

Izvor: 

Da`wah Ihjâ’ at-Turâth na čelu sa `Abdur-Rahmânom `Abdul-Khâliqom je da`wah Hizbijjah. Njihov prioritet nije širenje vjere i pozivanje u vjeru, nego da im se priključi što veći broj ljudi. Jedan od njih je rekao – a hvalim i veličam Allâha zbog toga – da njihova da`wah neće imati uporište u Jemenu sve dok je Muqbil tamo. To je tačno. On je shvatio istinu o njima. Sa koliko su samo novca došli, a kao da je bačen u bunar. Uprkos svemu je njihova da`wah na početku bila da`wah Salafijjah. Između njih i al-Ikhwân al-Muslimûn su postojali sukobi, a Šajkh al-Albânî je branio `Abdur-Rahmâna `Abdul-Khâliqa prije nego što je on pokazao svoju Hizbijjah.