Ibn `Uthajmîn upozorava protiv današnjih Khawâridž

Govornik: Imâm Muhammad bin Sâlih bin `Uthajmîn

Izvor:

 

Pitanje: Imamo grupu mladih studenata u Jemenu koji na žestok način pričaju o velikim učenjacima – a pridobili su i drugu omladinu. Oni između ostaloga govore da je Šajkh al-Albânî vođa Irdžâ’. Isto govore i o Stalnome Komitetu za Fetve; kažu da i oni posjeduju Irdžâ’ – te da su neuki o propisima vezanim za današnja pitanja. Kada diskutujemo sa njima, oni tvrde da su Ahl-us-Sunnah, Salafijjûn i slično. Kako se prema njima treba ophoditi i šta o njima reći?

Odgovor: Što se tiče njihovoga govora o učenjacima, to učenjacima uopšte ne škodi. Nije mi poznato ništa o Šajkhu al-Albânîju što ukazuje da on spada u Murdži’ah. On je Salafî, Sunnî i Muhaddith. Danas je malo takvih kao što je on.

Što se tiče Stalnoga Komiteta za fetve i da su neuki o propisima vezanim za današnja pitanja, za tu tvrdnju važi što i za sve ostale:

الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ

“Onaj ko optužuje treba iznijeti dokaz a onaj ko niječe treba se zakleti Allâhom.” (al-Bajhaqî 10/252)

Da li su oni diskutovali sa ovim učenjacima i zaključili da su neuki o propisima vezanim za današnja pitanja? Izrazi kao “neznanje o pitanjima današnjice” i “razumijevanje pitanja današnjice” su uvedeni izrazi koji potiču od nekih daija. Pohvalno razumijevanje je razumijevanje Allâhove عَزَّ وَجَلَّ vjere. Allâhov poslanik صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم je rekao:

مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ

“Allâh učini da onaj kome On želi dobro razumije vjeru.” (al-Bukhârî 71 i Muslim 1037)

Razumijevanje pitanja današnjice je sredstvo za sticanje slike o određenome pitanju – na koje se zatim primjenjuje šerijatski propis.

Pitanje: Kako se trebamo ophoditi prema ovoj omladini?

Odgovor: Što se odnosa prema njima tiče, smatram da ih trebate napustiti.

Pitanje: Da ih ignorišemo?

Odgovor: Potpuno, kao da ne postoje. Ukoliko međutim neko drugi dođe i želi pričati o ovoj temi, treba ga savjetovati, narediti mu da se boji Allâha عَزَّ وَجَلَّ i zabraniti mu da priča o nečemu bez znanja.

Pitanje: Zar njihovo optuživanje velikih učenjaka za Irdžâ’ ne dokazuje da oni imaju izvjesnu tendenciju? Sjećam se da su neki učenjaci spomenuli da je Ibn Badrân al-Hanbalî rekao da su neki Khawâridž optuživali Ahl-us-Sunnah za Irdžâ’.

Odgovor: Da, da; u to nema sumnje. Svi oni koji optužuju one koji su umjereni za Irdžâ’ imaju tendenciju ka ideologiji Khawâridž.

Pitanje: On dakle dijeli njihovo mišljenje i predispozicije?

Odgovor: Da, on u sebi ima predispozicije Khawâridž.