Ibn `Uthajmîn o “zlatnom” principu

Govornik: Imâm Muhammad bin Sâlih bin `Uthajmîn (umro 1421)

Izvor:

Pitanje: Poznato je da se Šî`ah i Murdži’ah drastično razlikuju od Ahl-us-Sunnah wal-Džamâ`ah. Postoji princip za koji neki učenjaci kažu da je “zlatni princip”, a on glasi da se uzajamno pomažemo u stvarima o kojima smo saglasni – a da jedni druge opravdavamo u stvarima u kojima se razilazimo. Kako da nalazimo opravdanje ovim Šijama?

Odgovor: Taj “zlatni” princip nije zlatni princip – niti je uopšte princip. Stvari o kojima smo saglasni dio su Allâhovog عَزَّ وَ جَلَّ blagoslova. Jedinstvo je bolje od razjedinjenosti. Što se tiče stvari u kojima se razilazimo, moguće je da ćemo jedni druge opravdati zbog njih – a moguće je i da nećemo.

Ukoliko se radi o razilaženju koje je moguće i dozvoljeno, to ne predstavlja problem. Imâmi su se uvijek razilazili; Imâm Ahmad, Imâm aš-Šâfi`î, Imâm Mâlik i Imâm Abû Hanîfah – svi oni su se razilazili.

Ukoliko se međutim radi o razilaženju koje nije dozvoljeno, kao na primjer u vezi sa pitanjima koja su vezana za `Aqîdu, u tom slučaju ne opravdavamo jedni druge – nego je obavezno vratiti se na ono što je dokazano Qur’ânom i Sunnetom.

Mudrži’ah, Šî`ah i svi drugi novotari dužni su vratiti se na Qur’ân i Sunnah – i oni nisu opravdani. Taj princip dakle uopšte nije zlatni princip. Trebali ste ga nazvati “drveni princip”.