Ibn `Uthajmîn o vakcinaciji

Govornik: Imâm Muhammad bin Sâlih bin `Uthajmîn (umro 1421)

Izvor:

 

 

Sada nema više vremena, a očekivao sam pitanje o vakcinaciji protiv meningitisa. Neki ljudi kažu da je to zabranjeno, jer se kosi sa Tawakkulom. Ja međutim kažem da je to dio Tawakkula, jer je Tawakkul iskrenost u oslanjanju na Allâha عَزَّ وَ جَلَّ uz korištenje sredstava koja su na raspolaganju. Zbog toga je prvak svih oslanjača na Allâha, Muhammad ﷺ, nosio oklop prilikom borbe sa neprijateljima i tražio zaklon. Na Uhudu je nosio čak dva oklopa, a to je predostrožna mjera zaštite od zla.

Korištenje ovih vakcina dakle ne predstavlja problem i ne kosi se sa Tawakkulom, nego je to korištenje korisnih sredstava kojima Allâh otklanja zlo.