Ibn `Uthajmîn o Šajkhu Rabî` bin Hâdî al-Madkhalî i Salafijji

Govornik: Imâm Muhammad bin Sâlih bin `Uthajmîn (umro 1421)

Izvor:

 

Hvalimo Allâha سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى što je olakšao našem bratu, Doktoru Rabî` bin Hâdî al-Madkhalî, da posjeti ovo područje, tako da oni koji su neuki o nekim stvarima mogu saznati da je naš brat čvrst na Salafijji i putu Selefa.

Kada kažem Salafijjah, ne mislim na sektu koja je u suprotnosti sa drugim muslimanima, nego da je on čvrst na putu Selefa u svome manhadžu, posebno kada je u pitanju primjena Tawhîda i odbrana njega od onih koji mu se suprotstavljaju.