Ibn `Uthajmîn o onima koji negiraju al-Mahdîja

Govornik: Imâm Muhammad bin Sâlih bin `Uthajmîn (umro 1421)

Izvor:

 

Pitanje: Neki učenjaci negiraju određena pitanja `Aqîde – kao na primjer al-Mahdîja i drugo. Oni to rade jer odbacuju hadîthe koji su Âhâd. Koji propis važi za njih?

Odgovor: Propis koji važi za njih je da su opravdani – sve dok ih odbacuju čineći Idžtihâd i pogrešno tumačeći. Njihovo odbacivanje hadîthâ o al-Mahdîju nije kao njihovo odbacivanje spuštanja `Îsâa bin Marjama. Spuštanje `Îsâa bin Marjama je potvrđeno onim što je očigledno u Qur’ânu i jasnim i autentičnim Sunnetom.

Što se tiče hadîthâ o al-Mahdîju, učenjaci su ih podijelili na tri vrste; autentični, dobri, slabi i izmišljeni. Ispravno mišljenje je međutim da će se pojaviti. To će se desiti kada svijet bude u potrebi za njim – nakon što bude preplavljen nepravdom i ugnjetavanjem.

Ovaj al-Mahdî prema vjerovanju Ahl-us-Sunnah wal-Džamâ`ah nije al-Mahdî kojeg čekaju Râfidhah. al-Mahdî kojeg čekaju Râfidhah je samo nestvarna fantazija. Oni vjeruju da se ovaj al-Mahdî nalazi u pećini u `Irâqu. Svakog dana čekaju da izađe. Ovo nema osnovu, kako iz historijske – tako ni iz logičke perspektive.