Ibn `Uthajmîn o nazivu “Salafî”

Govornik: Imâm Muhammad bin Sâlih bin `Uthajmîn

Izvor:

Pitanje: Koji je propis za pripisivanje pravednim Selefima i govor “Ja sam Salafî u `Aqîdi”?

Odgovor: Pripisivanje pravednim Selefima je obaveza – jer su oni bili na onome na čemu je bio Allâhov poslanik صلى الله عليه وسلّم i slijedili ga.

Ukoliko neko kaže da je Salafî želeći time osnovati sektu ili se pripisati sekti – mi smo protiv sektaštva i smatramo da islamski ummah mora biti jedna jedina grupa koja slijedi put Allâhovoga poslanika صلى الله عليه وسلّم i njegovih ashaba.

Ukoliko on međutim govorom “Ja sam Salafî” želi reći da slijedi Selefe, a ne želi osnovati grupu koja neistomišljenike optužuje da su u zabludi – to je ispravno. Svi smo mi Salafijjûn i svi molimo Allâha da nas usmrti na putu Selefa. Svi molimo Allâha za to.

Što se tiče osnivanja grupe sa nazivom “Salafî”, druge grupe sa nazivom “Ikhwânî”, treće grupe sa nazivom “Tablîghî” i tako dalje – ja to smatram nedozvoljenim. Da li su se ashabi رضي الله عنهم dijelili na ovaj način? Ne, a neka onaj ko kaže suprotno to dokaže.