Ibn `Uthajmîn o kršćanki koja je poginula u saobraćajnoj nesreći u Saudijskoj Arabiji

Govornik: Imâm Muhammad bin Sâlih bin `Uthajmîn

Izvor:

 

Pitanje: Čuli smo da ste pasivni kada je u pitanju proglašavanje kršćanke koja je nedavno poginula u saobraćajnoj nesreći nevjernicom. Da li je to tačno? Drugi kaže da ste na khutbi pomračenja sunca spomenuli da je umrla kao nevjernica – pa se neki čude kako ste to mogli reći kada je moguće da je prihvatila islâm u zadnjim trenucima života.

Odgovor: Ove dvije sumnje su kontradiktorne. Ja uopšte nisam bio pasivan po pitanju njenoga nevjerstva. Ona je nevjernica, jer je njena osnova nevjerstvo i ostala je u tome stanju – a nije nam poznato da je prešla na islâm. Stoga je smatramo nevjernicom, a onaj ko mi je pripisao nešto drugo je slagao.

Što se međutim tiče toga da će njeno odredište biti džahannam, mi ne svjedočimo da će ona ući u džahannam, jer u vjerovanje Ahl-us-Sunnah wal-Džamâ`ah spada da ne svjedoče da će bilo ko ući u džannah ili džahannam – ukoliko to nije posvjedočio Allâhov poslanik صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم. Čak i ukoliko se radi o najpobožnijem čovjeku, mi ne govorimo da je on stanovnik dženneta – kao što ni o najvećem nevjerniku ne govorimo da je stanovnik vatre. Za nevjernika međutim kažemo da je nevjernik, kao što za pobožnoga čovjeka kažemo da je vjernik.

Postoji dakle razlika između propisa koji su vezani za ovaj život i propisa koji su vezani za slijedeći život. Propisi koji su vezani za ovaj život se zasnivaju na spoljašnjem stanju pojedinca, dok su propisi vezani za slijedeći život jedino poznati Allâhu عَزَّ وَجَلَّ. Oni spadaju u skrivene stvari koje nama nisu poznate.

Činjenica je međutim da je ona samo žena koja nije vrijedna spomena niti pohvale. Šta je ona učinila za islâm? Ništa. Ono što se na njoj moglo vidjeti je da je bila protiv islâma. Čuo sam da je dobrotvornim organizacijama i slično dolazila sa krstom oko vrata. Šta to znači? To znači da poziva ka kršćanstvu; umjesto da govori ljudima da pređu na kršćanstvo, ona govori: Ovo vjera Masîha – milost, dobronamjernost i empatija. Kao što je rekao Ibn-ul-Qajjim, ljudi se ravnaju prema onome što je vidljivo – a nije im poznato šta se dešava iza zastora. Mi dakle ne znamo šta je njena namjera, ali su njena djela jasna; pozivala je ka kršćanstvu i nije vrijedna spomena.