Ibn `Uthajmîn o broju bajramskih dana

Govornik: Imâm Muhammad bin Sâlih bin `Uthajmîn

Izvor:

Pitanje: Neki smatraju da Bajram traje više dana. Da li je to tačno?

Odgovor: Prvi dan je bez sumnje dan Bajrama. I drugi i treći su bajramski dani, jer je Allâhov poslanik صلى الله عليه وسلّم rekao o dvjema curicama koje su pjevale:

دَعْهُمَا يَا أَبَا بَكْرٍ فَإِنَّهَا أَيَّامُ عِيدٍ

“Pusti ih Abû Bakre! Ovo su dani Bajrama” (al-Bukhârî 987)

Dani su množina, a najmanja množina (na arapskome jeziku) je tri. Bezopasno je smatrati da su sva tri dana Bajram, osim po pitanju posta; nije dozvoljeno reći da nije dozvoljeno postiti drugi i treći Šawwâl jer su to bajramski dani koje je zabranjeno postiti.

Što se međutim Dhûl-Hidždže tiče, poznato je da nije dozvoljeno postiti dane Tašrîqa. Ukoliko dodamo ova tri dana na dan Bajrama – to su dakle četiri dana. Ta dva praznika (Qurbân Bajram i Ramadhânski Bajram) dakle traju po tri dana.