Ibn `Umarovo kraćenje brade

Ibn `Umarovo kraćenje brade

Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

Pitanje: Koji je propis za kraćenje brade, kao što se prenosi da je Ibn `Umar to radio prilikom Hadždža i `Umre?

Odgovor: Bradu ne treba kratiti. Ona se treba pustiti. Poslanik صلى الله عليه وسلم je naredio njeno čuvanje i puštanje. Ahâdîth o tome su autentični. Ne smije im se prigovarati. Ukoliko je Ibn `Umarovo djelo autentično, ono ne predstavlja dokaz. Poenta leži u dokazu, a ne u nečijem djelu ukoliko ono nije u skladu sa dokazom – makar se radilo i o ashabu. Oni su bili Mudžtahidûn i na dobru, ali njihovo djelo ne predstavlja dokaz ukoliko nije u skladu sa Sunnah. Ibn `Umar nije uvijek kratio svoju bradu. On je to smatrao ritualom i samo je to činio prilikom Hadždža i `Umre. To je bio njegov رضي الله عنه Idžtihâd. On se međutim ne treba slijediti u tome.