Ibn Tajmijjah o onima koji govore da Allâh nije pričao sa Mûsâom stvarnim govorom

Autor: Šajkh-ul-Islâm Ahmad bin Tajmijjah

Izvor: al-Fatâwâ al-`Irâqijjah (1/340)

Što se tiče onih koji govore da Allâh nije pričao sa Mûsâom stvarnim govorom; ukoliko se radi o nekome ko nije čuo Qur’ân – on treba saznati da to stoji u Qur’ânu. Nastavi li nakon toga negirati to, od njega će se tražiti da učini pokajanje. Ili će učiniti pokajanje, ili će biti pogubljen. Njegove riječi se ne prihvataju nakon što negira Allâhove riječi. Čak i ukoliko bi rekao da smatra da je Allâh stvorio glas u zraku koji je Mûsâ mogao čuti, to je nevjerstvo. Tako su govorili Džahmijjah, a Selefi su ih proglasili nevjernicima. Tražili su od njih da učine pokajanje, a u protivnome bi bivali pogubljeni.

Što se tiče onih koji sa uvjerenjem vjeruju u Allâha i Njegovoga poslanika a nemaju znanje koje im pojašnjava istinu, oni se ne proglašavaju nevjernicima – sve dok ne saznaju istinu čiji su negatori time uznevjerovali. Mnogi ljudi pogrešno shvataju Qur’ân i neuki su po pitanju mnogih značenja onoga što se spominje u Qur’ânu i Sunnetu.