“Ibn Lâdin i adh-Dhawâhirî bolje poznaju Džihâd od učenjâkâ”

Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

Pitanje: Šta vi kažete o onima koji govore da Ibn Lâdin i adh-Dhawâhirî bolje poznaju stvari vezane za Džihâd od učenjâkâ?

Odgovor: Ja ne poznajem adh-Dhawâhirîja niti Ibn Lâdina. Propisi Džihâda međutim stoje u knjigama Tafsîra, Hadîtha, Fiqha i `Aqîde – pa ako adh-Dhawâhirî ili Ibn Lâdin slijede taj manhadž, to je manhadž Džihâda.

Da li su adh-Dhawâhirî ili Ibn Lâdin međutim vladari? Da li su oni vođe izabrane od strane muslimânâ ili su sami sebe formirali? Da li su ih formirali neprijatelji da bi preko njih napadali muslimane? Mi ovo moramo znati.