Ibn Bâz zahvaljuje Ahmadu an-Nadžmîju na njegovoj da`wi

Autor: Imâm `Abdul-`Azîz bin `Abdillâh bin Bâz (umro 1420)

Izvor: https://twitter.com/FtawaALNajmi/status/598386102483877890

Od `Abdul-`Azîza bin `Abdillâha bin Bâza časnom bratu i uvaženom Šajkhu Ahmadu bin Jahjâ an-Nadžmîju – Allâh ga pomilovao i sačuvao. Âmîn.

سلام عليكم و رحمة الله و بركاته

Saznali smo za vašu lijepu saradnju u širenju islâmske da`we i upućivanja muslimana na svrhu njihovog postojanja. Allâh vas velikodušno nagradio na vašoj borbi. Zahvaljujemo vam na trudu koji ulažete pri tome i savjetujemo vam da nastavite dobronamjernost prema vašoj braći muslimanima i da ih upućujete na dobro u oba života. Allâh vam podario uspjeh.

و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

Datum: 19-05-1406