Ibn Bâz o Sajjidu Qutbu i njegovome omalovažavanju Mu`âwije i `Amra bin al-`Âs

Govornik: Imâm `Abdul-`Azîz bin `Abdillâh bin Bâz

Izvor:

[Nakon što je Šajkhu Ibn Bâzu pročitan dio knjige “Kutub wa Šakhsijât” (strana 242), u kojem Sajjid Qutb optužuje Mu`âwiju i `Amra bin al-`Âs za laž, prevaru, obmanu, licemjerstvo i podmićivanje, Šajkh je rekao:]

To je odvratan govor. To je odvratan govor; vrijeđanje i omalovažavanje Mu`âwije i `Amra bin al-`Âs – sve je to odvratan i zao govor. Mu`âwijah, `Amr i oni koji su bili sa njima su učinili Idžtihâd i pogriješili – da Allâh oprosti nama i onima koji imaju pravo na Idžtihâd pa ga učine i pogriješe.

Pitalac: Što se tiče njegove optužbe (Mu`âwije i `Amra bin al-`Âs) za licemjerstvo (Nifâq), zar ih on time nije proglasio nevjernicima?

Ibn Bâz: To je greška i zabluda koja nije nevjerstvo; njegovo omalovažavanje nekih ashaba ili samo jednoga od njih je zlo (Munkar) i prkosni grijeh (Fisq) – za što on zaslužuje primjernu kaznu. Ukoliko bi međutim omalovažavao većinu njih, time bi postao otpadnik, jer su oni prenosioci Šerijata – te bi to stoga značilo da on omalovažava Šerijat.

Pitalac: Zar knjige koje sadrže ovakve izjave ne bi trebale biti zabranjene?

Ibn Bâz: To treba pocijepati. Je li to izašlo u novinama?

Pitalac: Ne, nego u knjizi.

Ibn Bâz: Čijoj knjizi?

Pitalac: U knjizi Sajjida Qutba, “Kutub wa Šakhsijât”

Ibn Bâz: To je odvratan govor.