Ibn Bâz o obavljanju namaza držeći u naručju dijete koje nosi pelene

Govornik: Imâm `Abdul-`Azîz bin `Abdillah bin Bâz (umro 1420)

Izvor:

 

Pitanje: Ponekad držim u naručju moju malu kćerku dok obavljam namaz – jer mnogo plače. Ona nosi pelene koje možda sadrže izmet ili urin. Koji je propis za moj namaz kada je držim u ovome stanju?

Odgovor: Nemoj je držati ukoliko njene pelene sadrže izmet ili urin. To je u redu ukoliko je čista; potvrđeno je od Allâhovoga poslanika صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم da je držao u naručju svoju unuku Umâmu bint Zajnab tokom obavljanja namaza dok su ljudi to gledali. Kada bi učinio Sudžûd spustio bi je na zemlju, a uzimao bi ju je u naručje kada bi ustajao. Učenjaci tumače da to znači da je bila čista. Sigurnije je da je ne držiš u naručju ukoliko ne znaš da li je čista. To je sigurnije, te je stoga nemoj držati u naručju ukoliko je nečista.

Pitanje: Koji je propis za namaze koje je obavio u tome stanju?

Odgovor: Nadam se da ih ne mora ponoviti. Neka međutim ubuduće bude na sigurnom.