Ibn Bâz o Misjâr braku

Govornik: Imâm `Abdul-`Azîz bin `Abdillâh bin Bâz

Izvor: http://www.binbaz.org.sa/mat/2890

Pitanje: Koja je razlika između Misjâr braka i Šerijatskoga braka? Koji se uslovi moraju ispuniti da bi Misjâr brak bio validan?

Odgovor: Dužnost je svakoga muslimana da se oženi na Šerijatski način, a da se pazi svega što je u suprotnosti sa tim – bez obzira da li se to zove Misjâr brak ili nešto drugo.

Jedan od uslova Šerijatskoga braka je javno ispoljavanje. Ukoliko ga supružnici drže u tajnosti, taj brak u tome slučaju nije ispravan – jer će biti smatran sličnim zinâluku.