Meso mazge, konja i hijene

Govornik: Imâm `Abdul-`Azîz bin `Abdillâh bin Bâz

Izvor:

Pitanje: Koji je propis za jedenje mesa konja i mesa hijene?

Odgovor: Allâhov poslanik صلى الله عليه وسلم je rekao da je dozvoljeno jesti meso konja i meso hijene. Smijemo jesti konje i hijene za razliku od vukova, lavova, tigrova i pasa. Oni su zabranjeni. Jedini izuzetak je hijena. Allâhov poslanik صلى الله عليه وسلم je dozvolio meso konja. Džâbir bin `Abdillâh al-Ansârî رضي الله عنهما je rekao:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ، وَرَخَّصَ فِي الْخَيْلِ

“Allâhov poslanik صلى الله عليه وسلم je na dan Khajbara zabranio meso domaćih magaraca a dozvolio konjsko.” (al-Bukhârî 4219 i Muslim 1941)

Asmâ’ bint Abî Bakr رضي الله عنها je rekla:

نَحَرْنَا فَرَسًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَكَلْنَاهُ

“Zaklali smo u vrijeme Allâhovoga poslanika صلى الله عليه وسلم konja i pojeli ga.” (al-Bukhârî 5519 i Muslim 1942)

O vjerodostojnosti hadîtha su saglasni.

Ukratko, prema ispravnome mišljenju nam je dozvoljeno jesti konje i hijene.

Što se tiče domaćih magaraca i mazgi, oni su zabranjeni. Isto važi za zvijeri kao što su vukovi, tigrovi, lavovi, psi i mačke. Svi su zabranjeni.