I oni su Ahl-ul-Bid`a

Govornik: `Allâmah Muhammad bin Hâdî al-Madkhalî

Izvor:

 

Ahl-us-Sunnah su složni u ogovaranju novotarija, bojkotovanju Ahl-ul-Bid`a, odvajanju od njih, upozoravanju protiv njih, omalovažavanju njih, distanciranju od njih – te upozoravanju protiv druženja sa njima. Oni su složni u tome. Niko od njih ne misli drugačije o ovome pitanju.

Danas ovi sljedbenici strasti i novotarija žele putem ovih odvratnih, nepravednih i kriminalnih izjava odvraćati od učenjaka Ahl-us-Sunnah koji žele dobro Ummetu. Allâhovom تَبَارَكَ وَتَعَالَى dozvolom nikada neće postići ono što namjeravaju.

Da li je `Umar رَضِيَ اللهُ عَنْهُ bio esktremista kada je udarao Sabîgha? Da li je on bio ekstremni kritičar kada ga je protjerao u Basru u `Irâq – i napisao njegovome guverneru, Abû Mûsâu, da mu ne dozvoli da sjedi sa bilo kime od ljudi? Prema ovima je bio ekstreman. `Umar رَضِيَ اللهُ عَنْهُ mu je tek dozvolio da sjedi sa ljudima nakon što se pokajao i napisao `Umaru pismeno pokajanje.

Kada je Sufjân ath-Thawrî došao u Basru, upitali su ga o Rabî` bin Sabîhu. On ih je upitao sa kime on sjedi, a oni su mu rekli da je na Sunnetu. On im je rekao da mu kažu sa kime sjedi, a oni su mu rekli da sjedi sa Qadarijjah. On im je tada rekao:

“On je Qadarî.”

Da li je ath-Thawrî bio ekstremni kritičar?

Abû Dâwûd رَحِمَهُ اللهُ je rekao:

“Rekao sam Abû `Abdillâhu, Ahmadu bin Hanbalu: “Ukoliko vidim osobu od Ahl-us-Sunnah da hoda sa osobom od Ahl-ul-Bid`a, da li ću ga bojkotovati?” On je odgovorio: “Ne. Obavijesti ga da je osoba sa kojom si ga vidio novotar. Ukoliko prestane pričati sa njim, pričaj sa njim – a u protivnome smatraj da je isti kao i on.””

Da li je Ahmad bio ekstremni kritičar?

Ahl-us-Sunnah su složni u upozoravanju protiv sljedbenika novotarija, omalovažavanju njih, pobijanju njih, upozoravanju protiv druženja sa njima – kao i upozoravanju protiv onih koji se druže sa njima. Šta onda reći o onima koji ih opravdavaju? Šta reći o onima koji ih brane? Šta reći o onima koji zbog njih ogovaraju učenjake Ahl-us-Sunnah? Oni pripadaju njima, makar to ne bilo po volji protivnicima.