I neuki sljedbenici novotarija se moraju osuditi

I neuki sljedbenici novotarija se moraju osuditi

Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

Pitanje: Da li je posjednik novotarija koji u novotarije upada iz neznanja opravdan?

Odgovor: Kako je opravdan? Moraju mu se zabraniti grijesi i novotarije. To mu se mora objasniti. Što se tiče toga da li je opravdan zbog neznanja, to se prepušta Allâhu سبحانه وتعالى. Mi ga međutim ne smijemo puštati da upada u novotarije i govoriti da je on neuk bez da ga osuđujemo i da mu objašnjavamo Sunnah. Zabranjeno nam je šutjeti i puštati ga da praktikuje novotarije. Dužni smo da mu objasnimo stvari, da ga savjetujemo i da mu zabranjujemo novotarije.