Hranjenje golubova kukuruzom u Haramu

Govornik: Imâm Muhammad bin Sâlih bin `Uthajmîn

Izvor:

Pitanje: Da li je tačno da ljudi kod Harama i groblja al-Baqî` prodaju kukuruz koji se zatim daje golubovima ili baca na grobove? Koji je propis za to? Za koja mjesta u al-Madîni postoji dokaz da ih treba posjećivati?

Odgovor: Ja smatram da to djelo nije dobro, jer se može desiti da se po kukuruzu gazi – posebno tokom Hadždža, kada je ljudi mnogo i golubovi ne mogu sletjeti da jedu. To je pogrešno, razbacivanje novcem i omalovažavanje hrane.

Što se tiče mjesta u al-Madîni koja treba posjećivati, ona su:

1 – Masdžid Allâhovoga poslanika صلى الله عليه وسلّم. Klanjaj u njemu koliko želiš.

2 – Grob Allâhovoga poslanika صلى الله عليه وسلّم i grobovi Abû Bakra i `Umara رضي الله عنهما

3 – Groblje al-Baqî`

4 – Masdžid Qubâ’

5 – Šahîdi Uhuda

Nema drugih mjesta u al-Madîni koja je propisano posjećivati.