Hrana, piće i spavanje u džamiji

Autor: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (umro 1420)

Izvor: Tamâm-ul-Minnah, strana 295-296

Autor je rekao:

“Dozvoljeno je i jesti, piti i spavati u džamiji. `Abdullâh bin al-Hârith je rekao:

كُنَّا نَأْكُلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ الْخُبْزَ وَاللَّحْمَ

“U vrijeme Allâhovoga poslanika  jeli smo hljeb i meso u džamiji.” (Ibn Mâdžah 3425)

Bilježi Ibn Mâdžah sa dobrim lancem prenosilaca.”

Lanac prenosilaca je zapravo autentičan. Čini se da je autor u svojoj ocjeni hadîtha slijedio autora “az-Zawâ’id” koji je rekao:

“Njegov lanac prenosilaca je dobar a njegovi prenosioci pouzdani. Postoje različita mišljenja o Ja`qûbu.”

Hadîth bi bio dobar da ga je Ja`qûb jedini prenio. Ibn Mâdžah međutim bilježi da ga pored njega prenosi i Harmalah bin Jahjâ. Harmalah je pouzdan, te je na taj način lanac prenosilaca autentičan.