Hizbijjûn prave razliku između `Aqîde i Manhadža

Hizbijjûn prave razliku između `Aqîde i Manhadža 

Govornik: `Allâmah Muhammad Amân al-Džâmî

Izvor: 

Pitanje: Postoji li razlika između `Aqîde (vjerovanja) i Manhadža (metodologije)?

Odgovor: Pravljenje razlike između `Aqîde i Manhadža spada u novotarije Hizbijjûn. Kaže se “Vjerovanje Ahl-us-Sunnah” i “Metodologija Ahl-us-Sunnah u vjerovanju”.

Koja je metodologija Ahl-us-Sunnah u vjerovanju? Njihova metodologija je da svoje vjerovanje uzimaju iz Qur’âna i Sunnah i o Allâhu potvrđuju ono što je On o Sebi potvrdio i ono što je o Njemu potvrdio Njegov poslanik صلى الله عليه وسلم, bez iskrivljavanja značenja, negiranja, nalikovanja i upoređivanja. To je njihova metodologija u vjerovanju.

Tvrditi da osoba ima Manhadž Selefa, ili `Aqîdu Selefa a Manhadž al-Ikhwân al-Muslimûn je neispravno kategoriziranje. To je kontradiktoran i neispravan govor.