Hidžrah ili vraćanje duga?

Govornik: `Allâmah Muqbil bin Hâdî al-Wâdi`î

Izvor: http://www.muqbel.net

Pitanje: Žena je studirala na univerzitetu u Kanadi četiri godine. Tokom toga vremena je posudila $40000 od države, koje treba vratiti sa kamatom. Nakon toga je saznala istinu. Šta da radi? Da li će ostati u zemlji da radi da bi vratila dug, ili treba napustiti zemlju?

Odgovor: Savjetujem da se seli. To ne kažem zato što je dozvoljeno uzeti novac nevjernika i prevariti ih, ali koliko će vremena morati da ostane da bi vratila dug?