Hanafijjah su Ahl-us-Sunnah

Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

Pitanje: Koje je vaše mišljenje o onima koji govore da su Murdži’ah al-Fuqahâ’ novotari – i da je zabluda reći da su oni Ahl-us-Sunnah?

Odgovor: Onaj ko tako govori ne posjeduje znanje o novotarima i zabludi. On je jadnik. Želi li on reći da su Hanafijjah novotari i da nisu Ahl-us-Sunnah? Ko izvodi Hanafijjah iz okvira Ahl-us-Sunnah? To je govor neukih.