Hamûd at-Tuwajdžirî

Hamûd at-Tuwajdžirî

Govornik: `Allâmah Muhammad bin Hâdî al-Madkhalî

Izvor:

Pitanje: Postoji knjiga koju je napisao Hamûd at-Tuwajdžirî…

Odgovor: Samo tako? Ovo je Šajkh, `Allâmah i Mudžâhid koji se borio za Sunnah i suprotstavljao se svakome ko je odstupao od njega. (On je bio) naš Šajkh, koji je slijedio predaje i bio Salafî. Šajkh Hamûd bin `Abdillâh at-Tuwajdžirî رحمه الله تعالى. Ovako se on treba spominjati, رحمة الله عليه. Valjda pitalac ne zna ko je on. Ovo je najbolje opravdanje koje mu mogu naći.

Pitanje: … a zove se ”Ittihâf-ul-Džamâ`ah bimâ džâ’ fîl-Fitan wal-Malâhim wa ašrât-is-Sâ`ah”. Preporučujete li čitanje ove knjige?

Odgovor: Da, tako mi Allâha. Da mu se Allâh smiluje, da mu oprosti, i da uzvisi njegove stepene, i stepene svih Mašâjikh u Džannah.