Hâfidhi koji ne sprovode Qur’ân u praksu ili ga zaborave

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

Pitanje: Prenešeni su mnogi dokazi o vrlinama memorisanja Qur’âna i njegovih hâfidhâ. Da li te vrline obuhvataju i one koji ga memorišu a zatim zaborave – ili one koji ga memorišu ali ga ne sprovode u praksu?

Odgovor: Ukoliko ga memoriše a ne sprovodi u praksu, on je dokaz protiv njega kod Allâha سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى. Kao što je rekao Allâhov poslanik :

وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ

“A Qur’ân je dokaz u tvoju korist ili protiv tebe.” (Muslim 223)

Stoga on postaje dokaz protiv njega ukoliko ga ne sprovodi u praksu. A ukoliko ga zaboravi, prestaje i nestaje dar koji mu je Allâh podario – a to je memorisanje Njegove Knjige.