Hadždž za preminulu psihički bolesnu ženu koja ga nikad nije obavila

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

Pitanje: Moja sestra je bila psihički bolesna. Umrla je kada joj je bilo 40 godina, a nikada nije obavila Hadždž. Da li nam je dozvoljeno obaviti Hadždž za nju ili da ga za nju neko obavi?

Odgovor: Da; ukoliko nikada nije obavila Hadždž, možete obaviti Hadždž za nju – ili to o vašem trošku može učiniti neko drugi.